peisaj | sat; luncă
Geamăna | Argeș

ID: 119
Categorie: peisaj
Localitate: Geamăna
SIRUTA: 13294
UAT: BRADU
Tip UAT: comună
Județ: ARGEȘ
Descriere: Fotografiile surprind strada principală a localității Geamăna și Aerodromul Geamăna. În depărtare, spre est a fost suprinsă zona comercială și zona rezidențială din sudul cartierului Prundu, din Pitești.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot face următoarele observații. Pe harta lui Friederich Specht localitatea încă nu exista dar se poate observa unul din factorii care au dus la apariția și dezvoltarea acestei localității. Geamăna apare la intersecția unui a două drumuri, unul care face legătura între Craiova și Pitești și alt drum care duce spre București și, respectiv, Ruse. Pe harta Specht (1790). Localitatea Geamăna apare în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Comparând hărta de la finele secolului al XVIII-lea cu harta de la mijlocul secolului al XIX-lea putem observa că înainte de 1860 apare un al doilea braț al Neajlovului care se unește cu primul braț în punctul surprins în fotografii. În secolul al XIX-lea între Geamăna și Pitești era o distanță considerabilă. Cele două localități erau separate de un deal împădurit care dispare în secolul al XX-lea și de o zonă de luncă. Apariția și dezvoltarea cartierului Prund în secolul al XX-le pe locul fostei zone de luncă menționate anterior face ca cele cele două localități să fie alipită una de cealaltă. La finele secolului al XX-lea dispar două brațe ale Neajlovului apărute recent și ale căror urme sunt surprinse în fotografiile aeriene. Totodată, pe măsură ce se extinde orașul Pitești se poate observa și o relativă extindere a localității Geamănu.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Neajlov
Indicativ drum: DJ 659
Geomorfologie: Câmpia Pitestiului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)