peisaj | podiș
Sadu | Sibiu

ID: 449
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Sadu
SIRUTA: 145480
UAT: SADU
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Descriere: Fotografia surprinde din depărtare comuna Sadu, județul Sibiu (forma veche, Sad). Comuna Sadu este compusă din satul de reședință, Sadu. Drumul surprins în cadrul fotografiei este DJ105G. Râul aflat în partea stângă a drumului este Râul Sadu.
Data zborului: 9/8/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Sadu
Indicativ drum: DJ 105 G
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a doua 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, Google Maps, Bing Maps