peisaj | podiș
| Constanța

ID: 94
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: CERNAVODA
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Fotografia surprinde un peisaj de podiș aflat între Autostrada A2 și Ecluza Cernavoă.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Zona surprinsă în fotografii a suferit modificări de peisaj prin amenajarea ecluzei de la Cernavodă, marcată „în construcție” pe harta DTM 1974.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Podgorie
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere