peisaj | podiș
| Constanța

ID: 235
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: CERNAVODA
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Fotografiile înfățișează un tronson al Autostrăzii A2 în momentul construcției. Tronsonul fotografiat se află la est de ecluza Cernavodă și la sud de Podul Anghel Saligny. În imagini se observă faptul că o parte din suprafața decapată conține o săpătură arheologică.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cele mai importante schimbări de peisaj sunt reprezentate de extinderea localității Cernavodă, către sud, apariția centralei nucleare de la Cernavodă, amenajarea ecluzei Cernavodă și construirea Autostrăzii A2.
Observații: Pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al Autostrăzii A2 au fost înregistrate pe parcursul construirii autostrăzii un număr de 12 situri arheologice.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere