peisaj | pod; canal
| Călărași

ID: 93
Categorie: peisaj
UAT: BORCEA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografiile înfățișează parțial Podul Anghel Saligny și un segment din autostrada A2 aflată în construcție în momentul în care a fost fotografiată.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cele mai importante schimbări de peisaj sunt reprezentate de amenajarea Canalului Dunăre-Marea Neagră și de amenajarea infrastructurii în zonă, în special de apariția Autostrăzii A2 și a Podului Anghel Saligny.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Fluviul Dunărea;Canalul Dunăre-Marea Neagră
Indicativ drum: A 2
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere