peisaj | pădure; râu
| Giurgiu

ID: 460
Categorie: peisaj
UAT: SINGURENI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Parcul Natural Comana
Descriere: La sud de localitatea Crânguri se află Pădurea Călugăreni traversată de râul Neajlov. În partea de jos a fotografiei se observă două movile imediat pe malul brațului Neajlovului.
Schimbări de peisaj: Se observă atât pe OFP 2016 cât și pe imaginile satelitare Google și Bing meandre, foste brațe ale Neajlovului (în partea dreapă) și (în partea de jos a imaginii) ale pârâului Câlniștea.
Observații: Este posibil ca cele două movile să reprezinte tumuli funerari.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pădure de foioase
Hidronim: Râul Neajlov
Geomorfologie: Câmpia Cîlnistei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Comana
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere