peisaj | pădure; luncă
| Călărași

ID: 239
Categorie: peisaj
UAT: UNIREA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografiile surprind o mică postață de pădure și luncă aflate la sud de Brațul Bala (cunoscut și ca Brațul Rău), mai exact în dreptul Pădurii Bâlei.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Mica insuliță aflată la sud de această zonă s-a extins, fiind în prezent împădurită și aproape unită cu malul.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere