peisaj | oraș
1 Decembrie | Ilfov

ID: 427
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: 1 Decembrie
SIRUTA: 102552
UAT: 1 DECEMBRIE
Tip UAT: comună
Județ: ILFOV
Descriere: Este surprinsă zona de nord a localității 1 Decembrie, ocupată de clădiri de locuit și de diverse anexe.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă schimbarea denumirii localității, din „30 Decembrie” în „1 Decembrie”. Teritoriul construit s-a extins spre est.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Indicativ drum: DJ 401 D
Geomorfologie: Lunca Arges - Sabar
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere