peisaj | movilă; măgură; pădure; lac; grind
| Ialomița

ID: 252
Categorie: peisaj
UAT: BORDUSANI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Toponim: Popina Mare
Cod LMI: IL-I-s-A-14029
Cod RAN: 92998.01
Datare obiectiv: 5000 î.Hr. - 3900 î.Hr.;100 î.Hr. - 100
Descriere: Fotografiile surprind obiectivul arheologic cunoscut sub numele de Popina Mare de la Bordușani. Acesta este un tell format pe un grind în zona inundabilă a fostei Bălţi a Ialomiţei, care prezintă o stratigrafie complexă. Aici au fost descoperite urme eneolitice și din perioada La Tene. Fotografiile surprind Tellul din toate punctele cardinale, iar în câteva se vede Lacul Bentu și Brațul Borcea. Balta Bentu Mare, localizată la sud de tell, este acoperită de vegetația bogată, în special copaci.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Lacul Bentu a fost acoperit de pădure în partea de Nord. Se remarcă și faptul că pădurea care se întindea în trecut pe o suprafță mare în jurul tellului a suferit modificări, iar în unele locuri au dispărut postațe din ea, în special între lacul Bentu și brațul Borcea.
Observații: Vechile drumuri din jurul tellului s-au păstrat fără modificări.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pădure de foioase
Hidronim: Fluviul Dunărea;Lacul Bentu Mare
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Bordușani - Borcea
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere