peisaj | luncă; vale; deal
Cristian | Sibiu

ID: 109
Categorie: peisaj
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Între Șanț, Lunca Mare (PDT); Calea Vacilor, Dealul Feleng de Jos (Planul Urbanistic General 2014);
Cod LMI: SB-II-a-A-12369
Descriere: Fotografia surprinde un peisaj cu planul localității Cristian văzută dinspre vest, dinspre dealul Feleng și lunca Cibinului. Localitatea s-a dezvoltat în jurul cetății medievale. Cetatea medivală a fost construită pe malul drept al râului Cibin, punctul central fiind reprezentat de Biserica Evanghelică Fortificată. Pe hartă se observă cum turnul octogonal al bazilicii domină peisajul urban. Străzile sunt dispuse dinspre biserică spre exteriorul satului, putând fi identificate două artere principale care se intersectează și care au orientare nord-sud și est vest. Pe malul stâng sau sudic al Cibinului este satul nou având străzi neregulate. Spre nord se observă turnul-clopotniță al Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire”.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se poate observa extinderea localității Cristian. O primă fază de extindere începe în prima jumătate a secolului al XX-lea cât localitatea se extinde spre sud și spre est. După 1974 orașul se extinde și spre nord prin construirea unor zone industriale.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Cibin
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere