peisaj | luncă; pădure
| Constanța

ID: 238
Categorie: peisaj
UAT: RASOVA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Fotografia redă un peisaj cu o măgurice plină de vegetație aflată la sud de Ostrovul Lung.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări de peisaj.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pădure de foioase
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Oltinei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere