peisaj | luncă
| Giurgiu

ID: 273
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: GHIMPATI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: La lacuri
Descriere: Aceste fotografii au surprins malul brațului pârâului Câlniștea iar culoarea diferită a solului poate indica unele intervenții antropice.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că au avut loc lucrări de lărgire a pârâului Câlniștea, iar drumul care desparte brațul pârâului Câlniștea de pârâul Ismar a fost mutat mai la sud. In ceea ce privește schimbările naturale aceste sunt puține și sunt vizibile la forma puțin modificată a meandrelor.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Câlniștea;Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic