peisaj | luncă
| Giurgiu

ID: 272
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: SCHITU
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Descriere: În aceste fotografii observăm cum se bifurcă pârâul Cîlniștea și se formează o mică movilă.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că au avut loc mai multe schimbări antropice. Astfel, brațul pârâului Câlniștea a fost lărgit, iar drumul care trecea peste pârâu și care era observabil pe harta Wallachia a dispărut. Totodată, din cauza lucrărilor agricole de pe această terasă, se vede o delimitare clară între movilă și restul terenului. În ceea ce privește schimbările naturale, acestea sunt foarte putin observabile la forma meandrelor pârâului.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Curs de apă
Hidronim: Râul Câlniștea;Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic