peisaj | luncă
| Giurgiu

ID: 271
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: SCHITU
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Valea Lassu
Descriere: În această fotografie se observă un bot de terasă de la confluența pârâului Cîlniștea cu pârâul Ismar. Totodată, este vizibil drumul care taie pârâul Ismar și urme ale solului care pot proveni de al un val de apărare antic.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că din punct de vedere antropic au avut loc lucrări de lărgire a pârâului Câlniștea și a fost realizat un drum care să străbată pârâul Ismar. Acest drum este vizibil și pe hărțile mai vechi, respectiv harta Wallachia, însă era realizat la nord de drumul actual. În ceea ce privește schimbările naturale, observăm că vegetația de pe malul pârâului Câlniștea este acum mai abundentă, iar meandrele pârâului și-au schimbat foarte puțin forma.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Câlniștea;Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic