peisaj | luncă
| Giurgiu

ID: 270
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: GHIMPATI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Lunca Ghimpați
Descriere: În fotografie se observă ultimele construcții din partea de sud-est a localității Ghimpați, terasa, o insulă inundabilă și meandrele pârâului Glavacioc.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia - Al doilea sondaj militar al Imperiului Habsburgic, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că din punct de vedere antropic au survenit modificări asupra suprafeței construite. Astfel, satul a fost extins, însă drumul ce duce de la Ghimpați la Cămineasca și-a păstrat traseul observabil pe harta Wallachia. Din punct de vedere natural putem observa că nu au avut loc schimbări asupra formei terasei, s-a păstrat insula inundabilă împreună cu ochiurile de apă, însă s-a modificat forma meandrelor pârâului Glavacioc, iar insula inundabilă prezintă mai multe ochiuri de apă.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Mlaștini interioare
Hidronim: Râul Glavacioc
Geomorfologie: Câmpia Cîlnistei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic