peisaj | luncă; fluviu; ostrov
| Constanța

ID: 196
Categorie: peisaj
UAT: RASOVA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Ostrovul Lung
Descriere: Fotografia surprinde un peisaj aflat la sud de Ostrovul Lung. În imagine apare și Drumul Județean 233.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cea mai importantă schimbare de peisaj în zona fotografiată este reprezentată de extinderea pădurii de pe Ostrovul Lung în partea sa de Est.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Podgorie
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Oltinei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere