peisaj | luncă; deal
| Hunedoara

ID: 249
Categorie: peisaj
UAT: SOIMUS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Descriere: Fotografia surprinde malul nordic al Mureșului, în dreptul localității Mintia, la est de depozitul de cenușă.
Schimbări de peisaj: Schimbările de peisaj sunt marcate de construcția autostrăzii Lugoj-Deva, în această zonă traseul său fiind paralel cu malul râului. În planul îndepărtat al fotografiei se observă iazul de cenușă Bejan-Târnavița, vizibil și pe Ortofotoplanul 2013-2016. Pe Harta Topografică a DTM 1974, ediția 2, în locul acestuia se afla pârâul Bejan.
Data zborului: 9/8/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Iazul Bejan-Târnavița
Indicativ drum: DJ 706 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Râul Mureș între Brănișca și Ilia
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic (Transilvania), Planuri Directoare de Tragere