peisaj | luncă
| Călărași

ID: 394
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: MODELU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografia înfățișează peisajul de luncă aflat la sud de mănăstirea Radu Negru.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Acest areal făcea parte până în anii 70 din extravilanul satului Radu Negru, relocat după 1991 în Nord-Vest din pricina faptului că pânza freatică era prea aproape de suprafața solului. În prezent, pe locul fostului sat se practică agricultura, iar singura construcție care a rămas până azi este Mănăstirea Radu Negru, unde s-a dezvoltat un important centru monastic.
Observații: Pe fotografie se remarcă urme liniare vizibile atât în sol, cât și și în cultură, sugerând posibila prezență a unor vestigii arheologice.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Câmpul Calarasului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere