peisaj | luncă
| Călărași

ID: 231
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: CUZA VODA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografiile surprind o imagine panoramică asupra zonei de nord-est de satul Călărașii Vechi, cu satul Cuza Veche pe fundal. În această zonă se observă în sol câteva urme liniare. Fotografiile se concentrează în special asupra unei urme dreptunghiulare.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cea mai notabilă schimbare de peisaj în zonă este faptul că Satul Cuza Vodă a apărut și s-a dezvoltat între satele Ceacu și Călărașii Vechi abia după anul 1894. Din punct de vedere administrativ, satul Cuza Vodă, a aparţinut de satul Ceacu până în 1928, moment în care în localitate a fost inaugurată propria primărie. Cele două sate nu au avut o linie de hotar distinctă.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Indicativ drum: DJ 211 D
Geomorfologie: Cîmpul Stefan Voda
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere