peisaj | luncă
| Călărași

ID: 193
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: JEGALIA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografiile sunt realizate în zona de la nord de Dunăre, în dreptul Pădurii Coada Toanei. Se observă sistemele de irigații formate din canale.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth nu am remarcat schimbări majore de peisaj.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere