peisaj | luncă
| Alba

ID: 46
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Glodurile de Jos (cf. HTM 1974); Winzer Feld (PDT)
Descriere: Fotografiile surprind calea ferată ce leagă Sebeș de Vințu de Jos, fabrica de cherestea a orașului Sebeș și localitatea Lancrăm. Punctul de interes îl constituie zona ce urma să fie ocupată de autostrada A1, tronsonul Orăștie-Sibiu și, respectiv, autostrada Sebeș-Turda. Spațiul ocupat în prezent de fabrica de cherestea a fost cercetat în anul 2002 prin sondaje și prospecțiuni geofizice fiind dovedit faptul că zona a fost indundabilă pentru o lungă perioadă și, prin urmare, a fost improprie locuirii umane.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice începând cu secolul al XVIII-lea și până în prezent se pot observa schimbări de peisaj care țin atât de activitățile antropice cât și de cele ce țin de natură. În vest, până la începutul secolului al XX-lea curgea râul Sedizului. Se observă totodată o extindere a locuirii din orașul Sebeș către nord, vest și sud. Din a doua jumătate a secolului al XX-lea este construită și fabrica de cherestea, în zona de câmpie inundabilă. O altă modificare a peisajului este determinată de construirea Autostrăzii A1, tronsonul Orăștie-Sibiu.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere