peisaj | localitate
Poarta Albă | Constanța

ID: 73
Categorie: peisaj
Localitate: Poarta Albă
SIRUTA: 62770
UAT: POARTA ALBA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Dealul Cheremeaua
Descriere: Fotografia surprinde zona de nord a localității Poarta Albă și cimitirul poziționat spre est. În planul îndepărtat se distinge canalul Dunăre-Marea Neagră.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă apariția cimitirului și a unor drumuri agricole, la est de localitate. Între cimitir și sat, și aproape de poalele dealului Gheremeaua, a fost construit un canal.
Observații: Pe teritoriul localității și în preajmă sunt atestate patru situri arheologice datate în neolitic, epoca bronzului și cele două epoci ale fierului, fără a avea localizare exactă (62770.03; 62770.04; 62770.05; 62770.06).
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere