peisaj | lac; sat; stână
Vitanesti | Teleorman

ID: 490
Categorie: peisaj
Localitate: Vitanesti
SIRUTA: 153785
UAT: VITANESTI
Tip UAT: comună
Județ: TELEORMAN
Descriere: În vestul localități Vitănești, într-o zonă inundabilă, se găsește un lac și canale cu apă și un pârâu care se scurge din lac și se varsă în pârâul Teleorman. Pe malul de ord al lacului se observă amprenta în sol a unei foste stâne, structură înregistrată și ăe HTM 1:25000.
Schimbări de peisaj: Pe ortofotoplanuri și pe imaginile satelitare Google Earth realizate după anul 2010 se observă extinderea stufului pe toată suprafața lacului. Pe HTM 1974, lângă lac, este marcată prezența unei stâne pe locul unde se observă o urmă dreptunghiulară pe imaginile satelitare și ortofotoplanuri.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Teleorman
Indicativ drum: DJ 506
Geomorfologie: Câmpia Burdea
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, imagini staelitare Google Earth