peisaj | lac; râu
| Giurgiu

ID: 480
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: MALU
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Valea Gogoșari
Descriere: La est de localitatea Gogoșari (județul Giurgiu) se află Lacul Gogoșari 2A și Pepiniera Gogoșari. Pe malul de sud a apei se găsește un promotoriu. În partea de est a promotoriului, la confluența Gârlii Parapanca cu Pepiniera Gogoșari, se observă clădiri. Pe HTM 1:25000 ediția 1974 în acel loc sunt marcate cabane piscicole.
Schimbări de peisaj: În imaginile satelitare Google Earth, fotografiile aeriene și OFP 2012 și 2016 se observă pe promotoriu o urmă în sol, probabil un drum mai vechi. Pe HTM 1:25000 ediția 1974 lacul nu apare amenajat cu diguri.
Observații: Este posibilă existența unui sit arheologic pe terasa înaltă a văii Jianca.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Valea Jianca
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere