peisaj | deal; vale
| Constanța

ID: 409
Categorie: peisaj
UAT: TOPALU
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă limita vestică a dealului Drăgaica - zona din dreptul ostrovului Veriga și a ostrovului Atârnați, pe malul estic al Dunării. Dealul este traversat de câteva văi adânci, secate.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă secarea privalului Veriga, cauzată de construirea unui baraj la limita dintre ostrovul Veriga și ostrovul Atârnați. La limita nordică a dealului s-au construit o serie de clădiri. Pe suprafața dealului se remarcă urmele unor foste meandre, și câteva văi secate.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pajiști naturale
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere