peisaj | deal
| Sibiu

ID: 209
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: MIERCUREA SIBIULUI
Tip UAT: oraș
Județ: SIBIU
Toponim: Gruju Popj (harta josefină); Goldberg, Koszkan (harta habsb. sec XIX); D. Coșcan, Grușani, Sărături, Coșcenele, Poiana Căplanulu (PDT)i; Gruiu Popii, Valea Drașovului, D. Ciungulete, D. Coșcan (HTM)
Datare obiectiv: 6400 î.Hr. - 3900 î.Hr.;106 - 275
Descriere: Fotografia surprinde peisajul din extravilanul orașului Miercurea Sibiului, la nord-vest, aproape de granița cu localitățile Cunța și Drașov. Peisajul este unul de deal format din Platoul Secașelor și văile afluenților pârâului Secaș. În sud-vest se poate vedea stațiunea balneoclimaterică Băile Miercurea Sibiului.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și imaginile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât factorilor antropici cât și celor naturali. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea lunca Secașelor, inclusiv zona ocupată de stațiunea balneoclimetarică era inundată de apele unui lac alimentat de pârâul Secaș. Platoul Secașelor format din Dealul Coșcanelor și Dealul Ciungulete erau în mare parte împădurite, un singur drum traversând Gruiu Popii, Valea Coscan și zona de nord a Văii Drașovului. Drumul mai era parțial folosit în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Platoul Secașelor este transformat în zonă agricolă începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea. În a doua jumătate a secolului al XX-lea zonele împădurite era reprezentate de livezile de cireși și pruni.
Observații: În zonă au fost identificate două situri arheologice, situl arheologic de la Miercurea Sibiului și villa rustica din punctul Dealul Coșcane. Situl arheologic de la Miercurea Sibiului se află la sud de stațiunea Băile Miercurea Sibiului, pe malul pârâului Bercu. În cadrul sitului au fost descoperite așezări datând din neoliticul timpuriu (cultura Starčevo - Criş), neoliticul dezvoltat (cultura Vinča), eneolitic (cultura Petrești) și perioada romană timpurie (secolele II-III p.Chr.). Villa datează din secolele II-III p. Chr. și este situată la extremitatea hotarului comunei Miercurea dinspre platoul Secaş, pe o pantă a podişului Secaşelor.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Geomorfologie: Podisul Intersecase
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=144937.03%2C++, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=144937.04%2C++ (accesat la 08.11.2019);
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere