peisaj | deal; pășune
| Hunedoara

ID: 184
Categorie: peisaj
UAT: SOIMUS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Poiana Lungă
Descriere: Fotografia surprinde zona situată la sud de localitatea Bălata, ocupată de terenuri agricole și de pășuni. În planul îndepărtat se distinge Dealul Dumbroasa.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă desființarea sistemului de irigație care traversa această zonă.
Data zborului: 9/8/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic (Transilvania), Planuri Directoare de Tragere