peisaj | deal
| Constanța

ID: 398
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: CERNAVODA
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă o zonă deluroasă aflată între Dunăre și canalul Dunăre-Marea Neagră, la sud-est de localitatea Cernavodă și la est de DJ 223. În planul îndepărtat se disting Gura Hinogului și Ostrovu Hinogului. În solul arat din această zonă se poate observa o urmă liniară de culoare închisă.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Podgorie
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Dunăre - Ostroave
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere