peisaj | câmpie; luncă
Șelaru | Dâmbovita

ID: 178
Categorie: peisaj
Localitate: Șelaru
SIRUTA: 68896
UAT: SELARU
Tip UAT: comună
Județ: DÂMBOVITA
Toponim: Valea Dâmbovnicului (hartă habsburgică sec. al XIX-lea); Valea Butacu (PDT); Valea Drăghia, Valea Vâlcele (HTM);
Descriere: Fotografiile surprind o zonă de luncă și pârâul Dâmbovnic situate în Valea Dâmbovnicului, la est și sud-est de localitatea Șelaru. În imagini se văd meandrele și urmele unor foste pâraie care alimentau Dâmbovnicul.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj. La finalul secolului al XVIII-lea zona de luncă situată la est de satul Șelaru era ocupată de o pădure întinsă. Valea era străbătută de trei cursuri de apă reprezentate și pe harta topografică habsburgică din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Cele două cursuri de apă dispar începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea urmele acestora putând fi observate însă în fotografiile aeriene și ortofotoplanuri. O altă schimbare de peisaj este reprezentată de extinderea satului Șelaru spre sud-est începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Observații: La granița dintre teritoriul localității Șelaru și Glavacioc, de-a lungul pârâului Glavacioc și în zona împădurită dintre județele Argeș și Dâmbovița, au fost descoperite situri arheologice începând cu epoca preistorică și până în evul mediu timpuriu. În punctul În Mlăci,la 2,5 km sud-sud-vest de localitate, lângă pădurea Palanga, a fost identificată o așezară datând din epoca bronzului mijlociu (mileniul II a. Chr) aparținând culturii Tei. În punctul La Hotar, la 3 kilometri sud de localitate, au fost descoperite o așezare geto-dacică din secolele IV-III a. Chr și o așezare medievală din secolele IX-X. În punctul La Molizi, pe malul drept al Glavaciocului, a fost identificată o așezare aparținând culturii Dridu (secolele IX-X).
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Dâmbovnic
Indicativ drum: DJ 503
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)