peisaj | câmpie; luncă; pădure
Șelaru | Dâmbovita

ID: 176
Categorie: peisaj
Localitate: Șelaru
SIRUTA: 68896
UAT: SELARU
Tip UAT: comună
Județ: DÂMBOVITA
Toponim: Valea Dâmbovnicului (hartă habsburgică sec. al XIX-lea); Valea Butacu (PDT); Valea Drăghia, Valea Vâlcele (HTM);
Descriere: Fotografia surprinde zona de luncă din sudul și sud-vestul localității Șelaru și vatra extinsă a satului, construită în plan hippodamic. La sud de localitatea Șelaru a fost surprinsă Pădurea Galbenă iar în depărtare, spre est, se văd localitățile Sârbeni și Glogoveanu.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice se pot observa schimbări ale peisajului între secolele al XVIII-lea și al XXI-lea. În secolul al XVIII-lea și până în prima jumătate a secolului al XX-lea, pârâul Dâmbovnic era alimentat de alte două mici cursuri de apă, marcate pe harta topografică din anul 1974 ca și pâraie care seacă temporar sau permament. În prima jumătate a secolului al XIX-lea zona era ocupată de parcele întinse de copaci, devenind o zonă de luncă până în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Observații: La granița dintre teritoriul localității Șelaru și Glavacioc, de-a lungul pârâului Glavacioc și în zona împădurită dintre județele Argeș și Dâmbovița, au fost descoperite situri arheologice începând cu epoca preistorică și până în evul mediu timpuriu. În punctul În Mlăci,la 2,5 km sud-sud-vest de localitate, lângă pădurea Palanga, a fost identificată o așezară datând din epoca bronzului mijlociu (mileniul II a. Chr) aparținând culturii Tei. În punctul La Hotar, la 3 kilometri sud de localitate, au fost descoperite o așezare geto-dacică din secolele IV-III a. Chr și o așezare medievală din secolele IX-X. În punctul La Molizi, pe malul drept al Glavaciocului, a fost identificată o așezare aparținând culturii Dridu (secolele IX-X).
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Dâmbovnic
Indicativ drum: DJ 503
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)