peisaj | câmpie; luncă; pădure
Banov | Teleorman

ID: 166
Categorie: peisaj
Localitate: Banov
SIRUTA: 153712
UAT: POENI
Tip UAT: comună
Județ: TELEORMAN
Toponim: Valea Dâmbovnic (hartă harbsburgică sec. al XIX-lea);
Descriere: Fotografia surprinde valea Dâmbovnicului, situată între localitățile Banov, Vătași, Preajba și Cătunu. Terasele și urmele în sol sugerează că zona era una inundabilă.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj. Se observă în primul rând schimbări ale cursului pârâului Dâmbovnic. În secolul al al XVIII-lea Dâmbovnicul curgea mult mai spre sud, spre terasa surprinsă și în fotografia aeriană și ortofotoplanuri. Astfel, din dreptul localității Banov cobora în dreptul terasei, care apare și în harta lui Specht urmând apoi să urce în dreptul localității Vătași spre actualul curs al pârâului. În secolul al XIX-lea apare un al doilea braț al Dâmbovnicului, urmând cursul actual și care se unea cu primul braț în dreptul localității Vătași. În prima jumătate a secolului al XX-lea primul braț apare ca un curs de apă care seacă temporar sau permanent dispărând de pe hartă începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea. În secolul al XVIII-lea și până în secolul al XIX-lea zona de la vest de terasă era una împădurită devenind o suprafață agricolă începând cu secolul al XX-lea.
Observații: Atât în harta Specht cât și în harta habsburgică din anul 1857 sunt consemnate două movile pe două menadre ale râului Dâmbovnic, primul în dreptul localității Banov iar cel de-al doilea în dreptul localității Vătași. În anul 2011, cu ocazia zborului, movila marcată pe hărțile habsburgice a fost identificată ca tell-ul gumelnițean de la Vătași.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Locații de extracție a mineralelor
Hidronim: Râul Dâmbovnic
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)