peisaj | câmp
Valea Popii | Călărași

ID: 424
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Valea Popii
SIRUTA: 104779
UAT: RADOVANU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: În prim-plan este surprins satul Valea Popii, situat în apropierea limitei de sud-est a comunei Radovanu, în lunca râului Argeș. În planul îndepărtat se distinge Dunărea. În terenul cultivat se pot observa urmele unor foste meandre.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția canalelor de irigație de la est de sat. Lacul Coadele din sud-vestul comunei Radovanu are o suprafață redusă, în prezent.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 411
Geomorfologie: Lunca Argesului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere