peisaj | câmp
Teiu | Argeș

ID: 124
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Teiu
SIRUTA: 19221
UAT: TEIU
Tip UAT: comună
Județ: ARGEȘ
Toponim: Stanislavești (harta habsburgică sec al XIX-lea); Teiul din Deal, Valea Vlădiasa (PDT); La Bîltoare, Valea Vlădeasa (HTM)
Descriere: Fotografiile surprind satul Teiu, mai exact Teiul din Deal. Casele sunt așezate în jurul a trei artere de circulație, două fiind paralele având orientarea nord-sud și o arteră cu direcția vest-est.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate factorilor antropici. În secolul al XVIII-lea zona era împădurită și înconjurată de apele pârâului Mozac. În secolul al XIX-lea apar primele clădiri așezarea purtând denumirea de Stanislavești. În prima parte a secolului al XIX-lea dispare și brațul nordic al Mozacului. În prima parte a secolului al XX-lea este consemnată localitatea Teiul din Deal făcând parte din plasa Dâmbovnic. O ramură importantă a economiei locale în secolul al XX-lea era reprezentată de pomicultura. Pe harta topografică militară din a doua jumătate a secolului al XX-lea sunt livezi de prun la periferia satului, la vest, la nord și la sud. Toate aceste livezi dispar la începutul secolului al XXI-lea fiind înlocuite de alte culturi agricole.
Observații: Teiul Din Deal și Teiul din Vale se unesc în urma legii nr. 3 din 1968 privind reorganizarea administrativă devenind localitatea Teiu.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Lacul Mozacu
Geomorfologie: Câmpia Pitestiului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)