peisaj | câmp
Petru Rareș | Giurgiu

ID: 284
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Petru Rareș
SIRUTA: 103933
UAT: IZVOARELE
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Descriere: În aceste fotografii a fost surprins în cadrul apropiat pârâul Ismar, iar în depărtare se observă biserica și cimitirul satului Petru Rareș.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 observăm ca satul nu exista și că în locul acestuia exista pădurea Albă. Comparând Harta Topografică cu Ortofotoplanul 2013-2016 observăm că a dispărut și mica fâșie de pădure rămasă în partea de vest a cimitirului. Totodată, a fost creat un drum peste brațul pârâului. În ceea ce privește schimbările naturale, acestea sunt vizibile la forma meandrelor ce s-au modificat în timp.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zone complex cultivate
Hidronim: Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic