peisaj | câmp
Petru Rareș | Giurgiu

ID: 275
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Petru Rareș
SIRUTA: 103933
UAT: IZVOARELE
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Descriere: În aceste fotografii este surprins pârâul Ismar, iar pe malul acestuia este vizibilă o movilă, afectată de cursul apei.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că asupra acestui pârâu au avut loc mai multe acțiuni antropice. Astfel, debitul pârâului a fost regularizat și s-a creat un drum peste brațul pârâului. Observam că în mod natural meandrele pârâului și-au modificat forma.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic