peisaj | câmp
Petru Rareș | Giurgiu

ID: 181
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Petru Rareș
SIRUTA: 103933
UAT: IZVOARELE
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Descriere: Aceste fotografii pun în evidență peninsula formată de către meandrele pârâului Ismar.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că a fost lărgit cursul pârâului Ismar și că pe această peninsulă anterior împădurită, acum se practică alte activității agricole. În mod natural meandrele pârâului și-au modificat forma.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic