peisaj | câmp; pădure
| Argeș

ID: 121
Categorie: peisaj
UAT: CATEASCA
Tip UAT: comună
Județ: ARGEȘ
Toponim: Pădurea Grui (harta Specht); Valea Mozak și Pădurea de la Gruiu (harta habsburgică sec XIX); Valea Adâncă; Valea Poina Lacului; Valea lui Știr; Valea Puțului (PDT); Valea Adâncă, Valea lui Știr (HTM)
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la sud de comuna Căteasca (județul Argeș), dintre localitățile Rociu, Gruiu și Siliștea. În imagini se văd urmele unor văi de râuri care alimentau râul Mozac și lacuri mai mici, probabil pescării. În imagini se pot vedea și Pădurile Roceanca și Mozac care în trecut făceau parte din Codrii Vlăsiei.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimări majore de peisaj datorate factorilor antropici. Pe harta din secolul al XVIII-lea se poate observa că zona era ocupată de Pădurea Gruiu care începe să dispară începând cu secolul al XIX-lea. În secolul al XIX-lea peisajul era reprezentat de pădure, zone indundabile și iazuri. Zone împădurite în Valea lui Știr și Valea Adâncă mai pot fi observate și în planurile directoare de tragere din anii 50. Pe harta topografică militară (1974-1979) mai este înregistrată o pădure de stejar în zona Valea Adâncă dar și aceasta dispare din peisajul recent. Pe harta topografică militară se vede că meandrele văzute în fotografiile aeriene din anul 2011 sunt urmele unor pârâuri care seacă periodic sau permanent.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Lacul Mozacu
Geomorfologie: Câmpia Pitestiului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)