peisaj | câmp; luncă
Lancrăm | Alba

ID: 48
Categorie: peisaj
Localitate: Lancrăm
SIRUTA: 1892
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Sebeș-Glod (HTM 1974); Rosen Feld (PDT); Kreis Hermannstadt (harta austriacă din secolul al XIX-lea)
Descriere: Fotografiile surprind calea ferată care leagă municipiul Sebeș de Vințu de Jos și, respectiv, Alba Iulia. Totodată, fotografiile mai surprind sud-vestul localității Lancrăm și fabrica de cherestea din nord-vestul municipiului Sebeș. În fotografie se văd și sondajele de diagnostic arheologic realizate înainte de începerea lucrărilor de construcție a lotului Sebeș-Cunța, segment al autostrăzii A1. În apropiere, în zona Sebeș-Glod, km 26,990-27,150 a fost descoperită o așezare de epoca bronzului, cultura Wietemberg.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice începând cu secolul al XVIII-lea și până în prezent se pot observa schimbări de peisaj. Din secolul al XVIII-lea zona urbană a Sebeșului s-a extins contant către nord în zona de luncă de la vest de pârâul Sebeș. Până în a doua jumătate a secolului al XX-lea locuirea se concentra la est de drumul actual E81. Pe harta topografică din 1974 sunt semnalate primele spații industriale în zona de nord-vest a orașului: magazii și pompe de apă. Fabrica de cherestea este construită la începutul anilor 2000. Începând cu anul 2012 începe și construcția autostrăzii A1, care traversează zona de nord a orașului Sebeș iar din 2018 și lotul 1 al autostrăzii A10.
Observații: În extremitatea nord-nord-vestică a orașului Sebeș, la vest de drumul E81 au fost realizate prospecțiuni magnetometrice care au relevat faptul că zona nu a fost locuită fiind o zonă inundabilă, mlăștinoasă. Nici săpăturile arheologice nu au dus la descoperirea unor urme de locuire umană.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere