peisaj | câmp
Lunca | Călărași

ID: 422
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Lunca
SIRUTA: 105730
UAT: VALEA ARGOVEI
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: În fotografii este surprinsă Balta Mostiștea, în zona localităților Valea Argovei și Frăsinet, cu terenurile arabile de pe ambele maluri. La sud de Valea Argovei se află două insule apărute în urma inundării terenului mlăștinos.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția satului Lunca aflat pe malul sudic al bălții, și inundarea zonei mlăștinoase dintre localitățile Valea Argovei și Ostrovu. În această zonă s-au format două insule. Malurile Mostiștei s-au schimbat considerabil, datorită creșterii nivelului apei. Siturile arheologice identificate în această zonă au fost acoperite de apă.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Suprafață umedă
Hidronim: Balta Mostiștea
Indicativ drum: DJ 201 B
Geomorfologie: Câmpul Nana
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere