peisaj | câmp; luncă
| Alba

ID: 43
Categorie: peisaj
UAT: PIANU
Tip UAT: comună
Județ: ALBA
Toponim: Câmpu de Jos (cf. HTM 1974); Câmpu Vintului (cf. HTM 1974); Halmu (cf. HTM 1974); Mitterfeld, Unterfeld, Budos (PDT);
Cod RAN: 6235.05
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 5000 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1600 î.Hr.;106 - 275;1101 - 1200
Descriere: Fotografia surpinde peisaul din lunca Mureșului, de la sud de cursul râului Mureș, între localitățile Vințu de Jos, Pianu de Jos, Tărtăria și Blandiana. În imagine s-a mai surprins drumul european E68/DN7, calea ferată ce leagă localitatea Vințu de Jos de Blandiana și Tărtăria. Fotografia surprinde zona unde urma să fie construită o arteră a autostrăzii A1, tronsonul Orăștie-Sibiu. Terenul se prezintă sub forma unei succesiuni de platouri, de altitudine medie. Pârâul Pianu străbate această zonă de la sud spre nord, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă..
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări de peisaj. Calea ferată este construită la între finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Principala schimbare de peisaj e determinată de construirea autostrăzii începând cu anul 2012. Peisajul suferă modificări și datorită săpăturilor pentru construirea unor canale de irigații în perioada modernă și contemporană.
Observații: În apropiere, la est, se află situl arheologic de la Pianu-Lunca Pârâului descoperit în urma săpăturilor arheologice preventive inițiate în 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostradei. În urma acestor cercetări s-au descoperit urme de locuire datând din neolitic, epoca bronzului și epoca romană timpurie cât și o necropolă medievală.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Pianu
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=6235.05 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere