peisaj | câmp
Lancrăm | Alba

ID: 50
Categorie: peisaj
Tip:
Localitate: Lancrăm
SIRUTA: 1892
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Rosen Feld (cf. PDT)
Descriere: Fotografia surprinde râul Sebeș și o zonă agricolă situată la est de localitatea Lancrăm. În imagine se mai văd urmele unei fost meandre a râului Sebeș.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice începând cu secolul al XVIII-lea și până în prezent se pot observa schimbări de peisaj se observă schimbări ale cursului râului Sebeș. Pe harta josefină de la finele secolului al XVIII-lea și în harta austriacă din secolul al XIX-lea certifică existența unui drum în zonă cu orientarea nord-sud, de-a lungul râului Sebeș.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Sebeș
Indicativ drum: DN 1
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere