peisaj | câmp
| Ialomița

ID: 413
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: VLADENI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Descriere: Este surprins terenul agricol de la vest de localitatea Vlădeni și la sud de Coasta Belciug. Se pot observa urmele liniare ale unor vechi parcelări.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția a două fântâni și scoaterea din uz a digului-canal din această zonă.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Cîmpul Facaeniului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere