peisaj | câmp
| Călărași

ID: 425
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: CHIRNOGI
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Este surprinsă zona de la nord-vest de satul Chirnogi, aflată pe Dealu Viilor. În terenul cultivat se observă diverse urme datorate diferențelor de nivel.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă apariția unui canal de irigație care traversează dealul pe o porțiune de aproximativ 1,2 km, de la NV la SE.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere