peisaj | câmp
| Călărași

ID: 421
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: MÂNASTIREA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Este surprinsă zona terenurilor arabile de la vest de satul Curătești și la est de pădurea Ciornuleasa, pe malul vestic al Iezerului Mostiștea. În teren se disting câteva urme liniare ale unor foste meandre, ale unor vechi canale de irigație și ale unor drumuri agricole amenajate în funcție de vechile parcelări.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă desființarea canalelor de irigații și dispariția drumurilor agricole orientate NV-SE, odată cu schimbarea organizării parcelelor agricole.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Câmpul Nana
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere