peisaj | câmp
| Călărași

ID: 415
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: ALEXANDRU ODOBESCU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: În fotografii sunt surprinse cele cinci localități aflate pe malul nordic al lacului Gălățui (Potcoava): Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu, Gălățui, Potcoava și Independența.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă retragerea lacului și extinderea malului în dreptul localității Gălățui și în zona podului de la sud-vest de aceasta. Balta Bășanca, parte a lacului Gălățui, aflată la sud de satul Independența, este parțial secată în prezent.
Observații: În această zonă este atestată o așezare Gumelnița (94143.01) și un sit arheologic (94152.01) în punctul Movila Berzei.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Lacul Gălățui
Geomorfologie: Cîmpul Stefan Voda
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere