peisaj | baltă
| Giurgiu

ID: 478
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: PUTINEIU
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: La Luncă
Descriere: La nord-vest de localitatea Malu (județul Giurgiu) curge gârla Parapanca care formează mai multe iazuri. Fotografia surprinde o limbă de pământ. Imeginile satelitare Google Earth din diferiți ani arată că zona este inundabilă.
Schimbări de peisaj: Pe HTM 1:25000 ediția 1974 este marcat un drum agricol care străbate terenul agricol, pe diagonală, de la sud-vest la nord-est. Acum drumul nu mai există și nu i se mai observă urmele din cauza lucrărilor agricole.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Valea Jianca
Geomorfologie: Lunca Greaca
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere