peisaj | baltă
| Giurgiu

ID: 477
Categorie: peisaj
Tip:
UAT: MALU
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Crucea la Podu de Pâmânt
Descriere: La vest de localitatea Slobozia (județul Giurgiu) și la nord de localitatea Malu curge un izvor care formeaza mai multe „gârle” și iazuri. Fotografia surprinde gârla Parapanca.
Schimbări de peisaj: Pe HTM 1:25000 ediția 1974 se observă că în acea zonă a izvorului nu se lărgise albia. La nord și sud de izvor, pe imaginile satelitare Google și Bing și OFP 2012 și 2016, se pot observa urmele unui fost drum marcat pe harta topografică.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Parapanca;Valea Jianca
Geomorfologie: Lunca Pasarea
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere