monument; sit arheologic | biserică; așezare
Grădiștea | Ilfov

ID: 339
Localitate: Grădiștea
SIRUTA: 103452
UAT: GRADISTEA
Tip UAT: comună
Județ: ILFOV
Cod LMI: IF-I-s-B-15198; IF-II-m-B-15288
Cod RAN: 103452.02
Datare obiectiv: 3800 î.Hr. - 1100 î.Hr.;401 - 600;1501 - 1800
Descriere: În partea stângă a fotografiei se observă Biserica Sfânta Vineri, în partea dreaptă conacul Hagi Tudorache. În partea de jos a fotografiei, în zona arabilă se află două situri arheologice înscrise în repertoriul arheologic RAN. Acestea sunt situate în partea de nord-vest a localității Grădiștea.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că satul Grădiștea s-a mărit. Pe harta Wallachia sunt menționate două localități: Grădiștea și Greci de Sus. Acum, acestea s-au unificat si a rămas doar localitatea Grădiștea. Sunt observabile și schimbări naturale majore. În locul lacului Căldărușani se pare că era un pârâu. Acest pârâu și-a modificat cursul astfel încât locul în care observăm Biserica Sf. Vineri era acoperit cu apă. Totodată acesta a secat și s-a transformat în mai multe lacuri de acumulare.
Data zborului: 6/17/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zone complex cultivate
Hidronim: Lacul Căldărușani
Indicativ drum: DJ 101
Geomorfologie: Cîmpia Movilitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Grădiștea - Căldărușani - Dridu
Regiune de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic