monument | mănăstire
Radu Negru | Călărași

ID: 375
Categorie: monument
Localitate: Radu Negru
SIRUTA: 92612
UAT: MODELU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografiile reprezintă mai multe vederi panoramice asupra complexului mănăstiresc Radu Negru din Călărași, oferind o perspectivă de ansamblu asupra peisajului de luncă înconjurător.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. De constată dispariția satului Radu Negru, pe locul căruia în prezent se mai vede doar mănăstirea Radu Negru.
Observații: Satul Radu Negru, pe locul căruia se află actuala mănăstire, a fost desființat de autoritățile comuniste și relocat după 1991 la 1 km Nord-Vest, deoarece fosta vatră se afla într-o zonă joasă, unde pânza freatică ieșea uneori la suprafață.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Câmpul Calarasului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere