monument | biserică
Teiu | Argeș

ID: 160
Categorie: monument
Localitate: Teiu
SIRUTA: 19221
UAT: TEIU
Tip UAT: comună
Județ: ARGEȘ
Toponim: Drumu Giurgiu (hartă habsburgică sec al XIX-lea); Teiul din Vale (PDT); Valea Heleșteului, Valea Dabului, Valea Mozacului (HTM)
Descriere: Fotografiile surprind sudul localității Teiu cu Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Teiul din Vale, situată la vest de drumul județean DJ508 și de cimitir. Este o zonă de luncă, inundabilă în trecut, pe unde trece pârâul Mozac. Peisajul este completat de un heleșteu, datând de la începutul secolului al XX-lea, gospodăriile țărănești și zona agricolă. La nord-est este surprins o parte din situl arheologic Teiu-Siliște-Măgura, un tell gumelnițean înconjurat de un val de pământ.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate factorilor antropici. În secolul al XVIII-lea satul Teiu era înconjurat de două brațe ale pârâului Mozoc. Brațul nordic al Mozocului dispare pâna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Teiu se dezvoltă de-a lungul Drumului Giurgiu (în prezent drumul comunal DC100). La începutul secolului al XX-lea apar apar trei heleșteie: unul în sudul localității și la vest de Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscut sub numele de Heleșteul lui Marinache Călin, altul este construit la est, la peste 500 metri sud-est de drumul Giurgiului, cunoscut ca Heleșteul lui Cristudor și cel de-al treilea, heleștelui lui Badea Stanciu este construit la nord. O ultimă modificare de peisaj apare la începutul secolului al XXI-lea prin dispariția unei întinse livezi de prun înlocuită de o zonă agricolă.
Observații: Biserica a fost construită în anul 1928 și aparține cultului creștin-ortodox.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Lacul Mozacu
Indicativ drum: DJ 508
Geomorfologie: Câmpia Pitestiului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)